Kontakt: helpdesk@hhe-skp.it

Vi indsamler data om elevens:

  • Navn
  • Uddannelse (linje/speciale)
  • Mødetidspunkt
  • Gåtidspunkt
  • Samlet mængde flextid
  • Fridage
  • Sygedage
  • Praktikforløb
  • Skoleforløb
  • Jobsamtaler

Lærlingens data vil blive slettet når han/hun stopper hos Herningsholm Erhvervsskole, såfremt det meldes til den ansvarlige lærer/instruktør og SKP-IT.
Det er kun din underviser og administratorerne som kan se ovenstående datapunkter.
Alle kan se deres flextid, ved at login på deres bruger.
Indsamling af ovennævnte data er nødvendig for at kunne bruge flextidssystemet.
Er man ikke interesseret i at få indsamlet dette skal man kontakte den ansvarlige underviser/instruktør og lave anden aftale.
- HHE-SKP.it

Tilbage